De VVBBCI heeft haar steun toegezegd aan de SCB voor wat betreft de doelstellingen inzake bemiddeling.

 

Concrete activiteiten zullen vanaf 1 juni 2017 georganiseerd worden door de SCB.

Zie daarvoor https://www.sustainabilitycollegebruges.com